Besök oss

Ångermanälvens ådal var på många sätt det svenska industrisamhällets vagga. Industrilandskapet här är ett kulturarv och industriminne av nationellt intresse. Nu bygger vi upp en mötesplats och inkörsport till Ådalens rika industrihistoria. Ett museum om vårt dramatiska industriarv, en träffpunkt i hjärtat av Ådalen.

Öppettider
Ådalens Industrimuseum öppnar för säsongen 2022 den 11 juni kl 13.
Öppet dagligen 12 juni – 31 augusti mellan kl 10-16.

Museet är som regel obemannat, men café, museishop och toaletter finns i Café Flottaren, beläget mittemot. På torsdagar finns personal på plats i Kejsarkasernen och kan berätta om museet och föreningens arbete. Då finns även möjlighet att besöka den stora sorteringsmodellen, belägen i en f.d. verkstadslokal vid kajen.

För den som behöver boende finns möjligheter på Sandslåns Vandrarhem och camping. Kommer du med båt kan du lägga till vid Båtklubben Flottarens gästhamn.

» Under 2018 tog vi till­ sammans med Läns­ museet Västernorrland, fram ett underlag för fortsatt arbete med kultur­ arvsturism. I arbetet har vi försökt att visa på fler möjliga och ibland okända be­ söksmål, som var för sig och sammantagna ger en komplex och fördjupad bild av Höga Kustens kulturarv. I det arbetet kom bland annat Sandslån med dess historia fram. Vår historia tillsammans med vår unika natur kommer fortsättningsvis att locka besökare att få en glimt från historien, och det är ett otroligt viktigt arbete att göra det tillgängligt. Vi stöttar initiativet med att lyfta fram flottningskulturen i Sandslån, och ser att vi har en guldklimp att förvalta. «

Mia Karlsson
VD Höga kusten destinationsutveckling AB

Utställningarna

Den kanske viktigaste byggstenen i ett museum är utställningarna. Här skildras bland annat arbetet i skogen och flottningen längs Ångermanälven med dess biflöden, samt sorteringen på Sandslån. På bottenvåningen i Kejsarkasernen finns en modell över älven och tittskåp, som uppskattas av både barn och vuxna. Där finns även vårt filmrum och bibliotek.

I slutet av korridoren på övervåningen kan besökaren kliva rakt in i historien, i form av en autentisk sovsal från timmersorteringens tid där till och med lukten sitter kvar. Utställningsrummen på övervåningen är tonsatta av musikerna Josef Eriksson, Martin Welander och Jonas Wisén.

I en före detta verkstadslokal vid kajen finns en imponerande modell över sorteringen på Sandslån. Lokalen är öppen för visningar på torsdagar under juni-augusti. För visningar vid andra tider, vänligen kontakta föreningen.


Ett pågående arbete
Att utveckla utställningarna i museet är ett pågående arbete. Vårt mål är att skildra såväl dramatiska arbetskonflikter som vardag och fest, människoöden, skogen och de stora penseldragen med industrins utveckling.

Vi arbetar också med att utveckla ett särskilt barnspår i utställningarna, så att barn och unga får givande upplevelser och ökad förståelse för industrihistorien, timmersorteringen och skogen som råvara. Vi lägger också fokus på kvinnornas roll, och att uppmärksamma de delar av vårt kulturarv som kanske inte synliggjorts tidigare.

» Vi läser om den industriella revolutionen i årskurs 8. Det är ett område som de flesta tycker är spännande. Vi ser filmer och läser böcker, men att få se miljöer uppbygg­ da i ett museum, ökar förståelsen ännu mera. Barnet då hade ingen fritid att tala om, inga dyrbara leksaker, inte så många ombyten klä­ der, utan det var arbete från morgon till kväll, för liten lön och i väldigt farlig arbetsmiljö. Vi kan då också förstå vikten av att det bildades fackföreningar, som gemensamt kämpade för bättre arbetsmiljö, skäliga löner och normala arbetstider! «

Agneta Sjöberg
lärare Gudmundråskolan

Guidningar

Guidningar görs både i museet och utomhus i den kulturhistoriska miljön på Sandslån, kanske ingår det en kopp kokkaffe från öppen eld. Det är möjligt att boka guidning för grupper och sällskap på svenska och engelska. För att boka guidning, kontakta museet på info@adalensindustrimuseum.se Vill du uppleva kulturmiljön på egen hand rekommenderar vi den interaktiva guidningen Resor i tid och rum, där timmerskiljet på Sandslån är en av tre historiska rundturer.

Länk: Resor i tid och rum


Hitta hit

Ådalens Industrimuseum ligger på Sandslån, med adress Flottarvägen 74, Nyland. Det går bussar Kramfors-Bollstabruk-Nyland-Sandslån ett antal gånger om dagen. För aktuella tider, se www.dintur.se