Besöksmål

Ångermanälvens ådal var på många sätt det svenska industrisamhällets vagga. Industrilandskapet här är ett kulturarv och industriminne av nationellt intresse. Nu bygger vi upp en mötesplats och inkörsport till Ådalens rika industrihistoria. Ett museum om vårt dramatiska industriarv, en träffpunkt i hjärtat av Ådalen.

» Under 2018 tog vi till­ sammans med Läns­ museet Västernorrland, fram ett underlag för fortsatt arbete med kultur­ arvsturism. I arbetet har vi försökt att visa på fler möjliga och ibland okända be­ söksmål, som var för sig och sammantagna ger en komplex och fördjupad bild av Höga Kustens kulturarv. I det arbetet kom bland annat Sandslån med dess historia fram. Vår historia tillsammans med vår unika natur kommer fortsättningsvis att locka besökare att få en glimt från historien, och det är ett otroligt viktigt arbete att göra det tillgängligt. Vi stöttar initiativet med att lyfta fram flottningskulturen i Sandslån, och ser att vi har en guldklimp att förvalta. «

Mia Karlsson
VD Höga kusten destinationsutveckling AB

Utställningarna

Den kanske viktigaste byggstenen i ett museum är utställningarna. Här skildras såväl dramatiska arbetskonflikter som vardag och fest, människoöden, skogen och de stora penseldragen med industrins utveckling.

Idag finns utställningarna i två olika byggnader på ön. Vår vision är att samla utställningsverksamheten i den ståtliga Kejsarkasernen. Av de många föremålen, fotografierna och berättelserna vill vi skapa en helt ny permanent utställning om de olika aspekterna av Ådalens industrihistoria. Bottenvåningen i Kejsarkasernen byggs om så att den imponerande modellen över sorteringen kan flytta in och bli en medelpunkt i museet. Vi skapar också möjlighet för tillfälliga utställningar på olika teman.

I slutet av korridoren på övervåningen kan besökaren kliva rakt in i historien, i form av en autentisk sovsal från timmersorteringens tid där till och med lukten sitter kvar.

Kvinnor och barn
Det kommer finnas ett särskilt barnspår i utställningarna, så att barn och unga får givande upplevelser och ökad förståelse för industrihistorien, timmersorteringen och skogen som råvara. Vi kommer också lägga fokus på kvinnornas roll, och uppmärksamma de delar av vårt kulturarv som kanske inte synliggjorts tidigare.


Café och museishop

Ett levande museum och besöksmål är så mycket mer än bara sina utställningar. Som besökare välkomnas du i den nya receptionen, där fika serveras i det nybyggda kaféet. Varför inte botanisera bland böcker och annat i museishopen?

Guidningar kommer att göras både i museet och utomhus i den kulturhistoriska miljön på Sandslån, kanske ingår det en kopp kokkaffe från öppen eld. Det kommer att vara möjligt att boka guidning för grupper och sällskap: på svenska, engelska och förhoppningsvis även fler språk. En målsättning är att erbjuda audioguides på de vanligaste turistspråken, så att utländska besökare när som helst ska kunna ta del av vad museet har att erbjuda.


Om barn, för barn

När historien skrivs glöms oftast barnen och ungdomarna bort. På Ådalens industrimuseum levandegörs de ungas tillvaro under den industriella guldåldern – i arbete, skola och fritid.

Med ett speciellt barnspår i utställningarna samt guidningar och material för besökande skolklasser kommer museet att ge dagens unga människor en unik inblick i en förgången tid. En tid för inte så länge sedan då barn kunde behöva göra en vuxens arbete på sågen eller i ladugården, men kanske hade drömmar och rädslor som inte var så annorlunda från våra egna.

Lekpark med flottartema
För de yngsta planeras en unik lekpark med flottartema under björkarna vid Kejsarkasernen. Här kommer man att kunna balansera längs stockar och lära sig sortera timmer. Eller varför inte klättra i (den helt ofarliga) timmerbröten? Allt detta – tillsammans med det hembakta fikabrödet i kaféet – garanterar att Ådalens industrimuseum blir ett uppskattat besöksmål för alla i familjen.

» Vi läser om den industriella revolutionen i årskurs 8. Det är ett område som de flesta tycker är spännande. Vi ser filmer och läser böcker, men att få se miljöer uppbygg­ da i ett museum, ökar förståelsen ännu mera. Barnet då hade ingen fritid att tala om, inga dyrbara leksaker, inte så många ombyten klä­ der, utan det var arbete från morgon till kväll, för liten lön och i väldigt farlig arbetsmiljö. Vi kan då också förstå vikten av att det bildades fackföreningar, som gemensamt kämpade för bättre arbetsmiljö, skäliga löner och normala arbetstider! «

Agneta Sjöberg
lärare Gudmundråskolan