Skip to main content

Mötesplats

Det finns många mötesplatser i Ådalen, men ingen riktigt som här på Sandslån. En kulturhistorisk ö där älv möter hav, mitt i Ådalens industrilandskap.

På Ådalens Industrimuseum ska både lokalbefolkning och turister kunna mötas. En lika levande som rofylld plats, öppen för alla. Mitt emot Kejsarkasernen ligger Café Flottaren, med fika, mat och försäljning av böcker, souvenirer, med mera. På museet arrangeras konserter, föredrag och filmvisningar.

»Sandslån ligger strate­ giskt bra mitt emellan Ådalens många industri­ er, samtidigt som det var platsen för världens största timmerskilje när det begav sig. Att här skapa ett industrimuseum känns själv­ klart. Vi har en mycket spännande historia att berätta i området, samtidigt som vi också håller på att skriva fortsättningen på den just nu, inte minst med vårt eget High Coast Distillery. Vi får många besökare till destilleriet redan idag och jag tror att flera skulle välja att även besöka Ådalens Industrimuseum«

Henrik Persson
VD High Coast Distillery

Skyltfönster

Ådalens Industrimuseum utvecklas i nära samarbete med regionens näringsliv, kommuner och organisationer, med en lyhördhet för lokalsamhällets önskemål om vad platsen ska vara och erbjuda. Museet har möjlighet att sätta fokus på enskilda branscher eller aktörer, både vid jubileer och när det händer speciella saker som är värda att berätta om. Kanske med en konferens, ett föredrag eller en tillfällig utställning?

Den välbevarade Kejsarkasernen gör museet till en både genuin och representativ plats för events, presskonferenser och branschträffar – med den stora modellen över Ångermanälven som stämningsfull bakgrund. En guidad tur genom utställningen är ett lika angenämt som minnesvärt sätt att ge besökare utifrån en bild av områdets stolta industritraditioner.

»Sandslån spelade en viktig roll i utveckling­ en av regionens och Sveriges skogsindustri. Skogen byggde Ådalen och kommer även att vara basen för regionens framtid. Och för att välja väg framåt behöver man förstå och respektera sin historia.«

Björn Lyngfelt
kommunikationsdirektör SCA

Kunskapsnav

Vårt mål är att etappvis utveckla museet till ett industrihistoriskt kunskapscentrum med särskilt fokus på Ådalen och på skogsindustrin.

Vår förhoppning är att vad som idag är fröet till ett bibliotek och arkiv kan växa till en regional resurs för forskare, studenter och en intresserad allmänhet. Till vår hjälp har vi den stora kunskap som finns hos människorna i Ådalen, inte minst hos våra äldre. Att samla in, bevara och tillgängliggöra deras erfarenheter är ett viktigt uppdrag inför framtiden.

»Nästan 40 år efter att flottningen upp­ hörde på Ångermanälven skulle ett industrihistoriskt museum på Sandslån kunna skapa ett nytt och vitalt kulturcentrum i Ådalen. Här skulle berättel­ serna om människors liv längs älven bevaras – arbetet, timret, drömmarna. Men också berättelserna om dagens Ådalen – med samma älv men med nya människor. Traktens dåtid och nutid skulle äntligen kunna knytas ihop.«

Åsa Beckman
biträdande kulturchef Dagens Nyheter

Event och uthyrning

Den ståtliga Kejsarkasernen har alla förutsättningar att rymma aktiviteter och evenemang av olika storlek och slag. Här kommer i framtiden också finnas möjlighet att hyra kontorsplats.

Förutom de fasta utställningarna och guidningar kan museet också erbjuda
  • Filmvisningar, föredrag och konserter.
  • Tillfälliga utställningar.
  • Uthyrning av lokaler för evenemang.