Om projektet

Projektet att omvandla det gamla Flottningsmuseet till en attraktiv mötesplats och ett modernt industrihistoriskt museum drivs av den ekonomiska föreningen Ådalens Industrimuseum i samarbete med Sandslåns Samhällsförening.

Vårt mål

Med stöd från Kramfors kommun, Riksantikvarieämbetet och Region Västernorrland tog vi under 2020 fram en projektplan för Ådalens Industrimuseum. Sedan dess har vi påbörjat arbetet med att förverkliga planens visioner.

Den 1 maj 2021 köpte vi Kejsarkasernen. Den första etappen i arbetet att skapa Ådalens Industrimuseum var utställningslokalerna på bottenvåningen. Renovering av väggar och tak har påbörjats. Vi har även restaurerat modellen över Ångermanälven och förnyat utställningen över arbetet i skogen, flottningen och sorteringen av timmer. I det arbetet har vi också skapat tittskåp riktade till barn, som visar det arbete som barnen gjorde i skogen och vid flottningen. Vi har dessutom påbörjat arbetet med att skapa ett bibliotek och filmrum. Riksantikvarieämbetet har delfinansierat arbetet med utställningarna.

Mycket arbete återstår. Målsättningen framöver är att installera både kök och toaletter i kasernens bottenvåning, samt en hiss till övre plan. Samtidigt vill vi förädla utemiljön med lekplats och uteservering. Renovering av ovanvåningen med bl.a. utställningslokaler och kontor finns också med i planerna.


Vilka är vi?

Den ekonomiska föreningen Ådalens Industrimuseum är en helt nystartad förening vars syfte är att driva och utveckla museet och mötesplatsen, i nära samarbete med Sandslåns samhällsförening och Kramfors kommun.

I arbetsgruppen för detta projekt ingår Anders Bergkvist, Karin Högström, Mats Jonsson, Ulrika Sjödin och Peter Söderlind.

Sandslåns samhällsförening är en anrik förening som verkar för att Sandslåns samhälle upprätthålls och utvecklas som en levande ort i Ådalen. Föreningen vill nå detta syfte genom att allsidigt arbeta för Sandslåns utveckling som baseras på en fördjupad kunskap om och känsla för ortens historia och kulturarv.


Finansiärer

Projektplanen som tagits fram, har finansierats av Riksantikvarieämbetet och Region Västernorrland. Kramfors kommun äger delar av utställningarna och delfinansierar driften av museet. För att skapa det nya museet söker projektgruppen samarbetspartners i såväl privat som offentlig och ideell sektor.


Vill du vara med och bidra?

Ådalens industrimuseum tar tacksamt emot donationer från företag, organisationer och privatpersoner.

Beroende på donationens storlek kan vi som tack erbjuda exempelvis:

  • Plakett på museets wall of fame där vi tackar våra donatorer.
  • Exklusiva set med vår t-shirt och tygkasse.
  • Din logotyp i museets tryckta och digitala material, banner på museets webbplats.
  • Möjlighet att distribuera broschyrer och annat material i museets reception.
  • Årskort med fri entré till museet, antal beroende av storlek på donationen.
  • Rabatter vid uthyrning av museets lokaler, guidningar med mera, alternativt gratis tillgång till museets lokaler och resurser beroende på donationens storlek.

Kontakta oss via mejl!

Namn(Obligatoriskt)