Om projektet

Projektet att omvandla det gamla Flottningsmuseet till en attraktiv mötesplats och ett modernt industrihistoriskt museum drivs av den ekonomiska föreningen Ådalens Industrimuseum i samarbete med Sandslåns Samhällsförening.

Vårt mål

Med stöd från Kramfors kommun, Riksantikvarieämbetet och Region Västernorrland har vi under 2020 tagit fram en projektplan och under första halvåret 2021 planerar vi att köpa Kejsarkasernen. Vårt mål är sedan att som en första etapp renovera bottenvåningen med reception, kafé, toaletter och utställningslokaler. Samtidigt med detta förädlas utemiljön med lekplats och uteservering. När detta arbete avslutats och museet nyinvigts vidtar etapp två – renovering av ovanvåningen med bl.a. utställningslokaler och kontor.

Museet planeras att hålla öppet dagligen under juni till augusti, samt vid evenemang och bokningar under övriga tider på året.


Vilka är vi?

Den ekonomiska föreningen Ådalens Industrimuseum är en helt nystartad förening vars syfte är att driva och utveckla museet och mötesplatsen, i nära samarbete med Sandslåns samhällsförening och Kramfors kommun.

I arbetsgruppen för detta projekt ingår Anders Bergkvist, Karin Högström, Mats Jonsson, Ulrika Sjödin och Peter Söderlind.

Sandslåns samhällsförening är en anrik förening som verkar för att Sandslåns samhälle upprätthålls och utvecklas som en levande ort i Ådalen. Föreningen vill nå detta syfte genom att allsidigt arbeta för Sandslåns utveckling som baseras på en fördjupad kunskap om och känsla för ortens historia och kulturarv.


Finansiärer

Projektplanen som tagits fram, har finansierats av Riksantikvarieämbetet och Region Västernorrland. Kramfors kommun äger delar av utställningen i det nuvarande Flottningsmuseet och delfinansierar driften av museet. För att skapa det nya museet söker projektgruppen samarbetspartners i såväl privat som offentlig och ideell sektor.

Sandslåns samhällsförening är en anrik förening som verkar för att Sandslåns samhälle upprätthålls och utvecklas som en levande ort i Ådalen. Föreningen vill nå detta syfte genom att allsidigt arbeta för Sandslåns utveckling som baseras på en fördjupad kunskap om och känsla för ortens historia och kulturarv.


Vill du vara med och bidra?

Ådalens industrimuseum tar tacksamt emot donationer från företag, organisationer och privatpersoner.

Beroende på donationens storlek kan vi som tack erbjuda exempelvis:

  • Plakett på museets wall of fame där vi tackar våra donatorer.
  • Exklusiva set med vår t-shirt och tygkasse.
  • Din logotyp i museets tryckta och digitala material, banner på museets webbplats.
  • Möjlighet att distribuera broschyrer och annat material i museets reception.
  • Årskort med fri entré till museet, antal beroende av storlek på donationen.
  • Rabatter vid uthyrning av museets lokaler, guidningar med mera, alternativt gratis tillgång till museets lokaler och resurser beroende på donationens storlek.

Kontakta oss via mejl!